Polsan 1 Gözde Sitesi

>>Denetim İdari

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEMEDE:

 

1- Yönetim Kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,

 

2- Yapılan harcamalar Fatura, Fiş ve Gider Pusulası karşılığında yapılmış olup, bu belgelerin düzenli olarak dosyasında muhafaza edildiği,

 

3- Site sakinlerinden yaklaşık 52 kişi 29 Şubat 2012 tarihine kadar toplam (5.608,25TL) aylık aidat gideri, kira bedeli ve gecikme cezasını ödemedikleri Kat Mülkiyeti Kanununun 22   ve Site Yönetim Planının 36. maddesinin (f) fıkrası gereğince 2 ay üst üste ödeme yapmayan site sakini hakkında icra takibi yapmakla site yönetimini yükümlü bulunmasına rağmen bu konuda her hangi bir yazılı uyarı yapılmadığı ve icra takibi de yapılmadığı,

 

4- Aidat ve gecikme zamları tahsilâtının tamamının bankalar üzerinden sağlandığı, elden para tahsilâtı yapılmadığı,

 

5- 2010-2011 yıllarında Site Yönetimi tarafından TOKİ Başkanlığına yapılan müracaatı üzerine sitenin otoparkında görünür vaziyette olan lokal çöküntülerin düzeltilmesi ve onarılması için gönderilen işçilerin alet ve edevatlarının yetersiz olduğu  mevcut olan sorunların tamamının giderilmesine çözüm olmadığından söz konusu işçilerin çalışmasına Site Yönetimi tarafından müsaade edilmediği,

 

6- Bu Denetim Raporunun bir sureti Site Yönetimi Temsilciler Kurulu üyeleri adlarına, bir sureti Kat Maliklerini bilgilendirmek üzere binaların ilan panolarına asılmasına, bir suretinin Site Yönetimi dosyasında muhafaza edilmek üzere bu oran ve sayıda düzenlenmiştir.

 

            Yönetimin İbra edilmesi hususunu Temsilciler Kuruluna arz olunur.09.03.2012